Son Môi MAC Matte Lipstick 
590.000 ₫ 590.000 ₫
CHI TIẾT
Son môi cao cấp YSL The Bold
650.000 ₫ 599.000 ₫
CHI TIẾT
Son lì YSL Slim Matte
709.000 ₫ 709.000 ₫
CHI TIẾT